ELEKTROENERGETYKA

Remont i modernizacja rozdzielni niskiego i średniego napięcia oraz układów zasilań;

Linie kablowe SN oraz nn

Budowa stacji transformatorowych

Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne

Wewnętrzne linie zasilające (WLZ)

Instalacje odgromowe

Instalacje elektryczne

Instalacje urządzeń podtrzymania zasilania (UPSy), układy zasilania napięciem gwarantowanym.

 

 

Kim jesteśmy      Kontakt   Polityka BHP    Misja