UPRAWNIENIA BHP

W Polsce w zakładach zatrudniających powyżej 100 pracowników, w których pracownik służby BHP jest zatrudniony na część etatu, pracodawca musi precyzyjnie rozgraniczyć obowiązki służby od pozostałych zadań realizowanych przez tego pracownika na rzecz zakładu, zawierając z nim dwie odrębne umowy o pracę.

Centrum Energetyczne Sp. z o.o. zatrudnia poniżej 100 pracowników łącznie z podwykonawcami jednak nasza kadra ukończyła studia podyplomowe z zakresu BHP w celu świadomego budowania bezpieczeństwa. Nasi pracownicy mogą prowadzić szkolenia BHP zarówno dla naszych pracowników czy podwykonawców jak i świadczyć usługi na zewnątrz.

 


Kim jesteśmy      Kontakt   Polityka BHP    Misja