ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNE (tzw. SEP)

W Polsce są trzy grupy świadectw kwalifikacyjnych, każda grupa dzieli sie na świadectwo do eksploatacji i do dozoru. W każdym świadectwie kwalifikacyjnym jest po kilkanaście podpunktów, które opisują szczegółowo o zakresie uprawnień. Przykładowo można mieć tylko małą część z podpunktów w danym świadectwie kwalifikacyjnym. Trzy grupy świadectw to:

Grupa 1.   Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

Grupa 2.   Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Grupa 3.   Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

Aktualna polska Ustawa Prawo energetyczne określa, że świadectwo kwalifikacyjne dla pracowników elektrowni gdzie wykonują czynności z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci energetycznych, ważne jest bezterminowo. Natomiast osoby świadczące usługi np. elektryczne, drobne naprawy, instalatorstwo, usługi dla klientów indywidualnych, muszą co pięć lat sprawdzać kwalifikacje i zdawać egzamin. Sprawdzenie wymagań kwalifikacyjnych powtarza się na wniosek pracodawcy, inspektora pracy, Prezesa URE lub innego organu właściwego. Pracownicy Centrum Energetyczne Sp. z o.o. sprawdzają swoje kwalifikacje i zdają egzamin co pięć lat.

 


Kim jesteśmy      Kontakt   Polityka BHP    Misja