Polityka bezpieczeństwa


Jesteśmy przekonani, że wykrywanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych i miejsc niebezpiecznych przez każdego z naszych pracowników zapobiegnie występowaniu zdarzeń prowadzących do wypadków na terenie budowy i utrzyma nasze standardy bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

Zobowiązaliśmy się do utrzymania powyższego stwierdzenia poprzez:

- wprowadzenie audytu behawioralnego jako naturalnego odruchu wśród naszych pracowników oraz wszystkich naszych podwykonawców

- współpracujemy tylko z zaufanymi firmami wykonawczymi, którym przed podjęciem współpracy przeprowadzamy audyt i stosowne szkolenia w tematyce BHP i PPOŻ

- wszystkie nasze brygady mają widoczne przywództwo z kadry naszych pracowników

- zarządzamy ryzykiem personalnym i promujemy zdrowy tryb życia

- angażujemy się w dialog z inwestorami dotyczący zrozumienia zagrożeń występujących na obiektach inwestorów i wymiany doświadczeń w celu podniesienia bezpieczeństwa swojego oraz inwestorów

Wskazując na powyższe i łącząc Politykę bezpieczeństwa z Polityką wynagrodzeń pokazujemy pracownikom, że bezpieczeństwo jest równie ważne jak jakość i terminowość wykonywanych zadań.

 

 

Kim jesteśmy      Kontakt   Polityka BHP    Misja