Oferujmy usługi kompleksowej realizacji przedsięwzięć technicznych w zakresie:

automatyki przemysłowej

elektroenergetycznym

sanitarnym

– od inwentaryzacji obiektowej, dokumentacji, doboru i kompletacji urządzeń, poprzez wykonawstwo, uruchomienie, a następnie utrzymanie.

Nasze usługi obejmują w branże automatyki przemysłowej, elektroenergetycznej i sanitarnej:

• Projektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie systemów oraz instalacji elektroenergetycznych

• Ekspertyzy i opinie techniczne, diagnostykę i doradztwo

• Prefabrykację szaf i skrzynek łączeniowych, szaf zasilających i sterowniczych

• Realizację systemów pomiarowych energii elektrycznej oraz systemów monitoringu mediów energetycznych

• Budowę sieci i instalacji elektroenergetycznych

• Kompleksowe roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, C.O. i gazowe

Duże znaczenie przywiązujemy do bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych i miejscach pracy. Realizujemy nasze zadania poprzez nowoczesne budownictwo elektroenergetyczne, telekomunikacyjne dla obiektów wymagających specjalnych warunków pracy. Jednym z podstawowych celów działania firmy jest rozwój i wdrażanie systemów automatyzacji procesów przemysłowych w oparciu o nowoczesne rozwiązania.

 

 

 

 

Kim jesteśmy      Kontakt   Polityka BHP    Misja